Ευρωπαϊκό Παν. : Θέσεις για διδακτορικές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Click For Larger Image & Read More
Ευρωπαϊκό Παν. : Θέσεις για διδακτορικές...
 © Sigma 2021

H Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για Διδακτορικές σπουδές για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021 (έναρξη Οκτώβριος 2021) σε ένα πεδίο ή συνδυασμό των πιο κάτω πεδίων:

Χρηματοοικονομικά/Λογιστική

Διοίκηση (Management)

Μάρκετινγκ (Marketing)

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να καταθέσουν ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.

Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:... ...


Ευρωπαϊκό Παν. : Θέσεις για διδακτορικές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


The contents of this article including any associated images are © Sigma 2021

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος