Καμία ανοχή…

Click For Larger Image & Read More
Καμία ανοχή…
 © Haravgi 2020
Συχνά λέγεται ότι οι ποινές δεν πρέπει να έχουν εκδικητικό χαρακτήρα αλλά πρώτιστο στόχο τη διαπαιδαγώγηση και το σωφρονισμό αντί την τιμωρία. Ως εδώ σύμφωνοι και όλα καλά. Όμως στην περίπτωση της κακόβουλης ενέργειας και πρόκλησης πυρκαγιών δεν χωρεί καμία ανοχή και συνεπώς δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τον Υπουργό Γεωργίας που εισηγήθηκε αύξηση […] ...


Καμία ανοχή…


The contents of this article including any associated images are © Haravgi 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος