Είκοσι οκτώ επικίνδυνα προϊόντα αποσύρονται από την αγορά

Click For Larger Image & Read More
Είκοσι οκτώ επικίνδυνα προϊόντα αποσύρονται από...
 © Sigma 2020

Είκοσι οκτώ (28) προϊόντα, που δεν είναι τρόφιμα, που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους, εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα SafetyGateRAPEX, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, που αναδημοσιεύει το ΓΤΠ.

 

Οι καταναλωτές, μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

 

Τα 28 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς... ...


Είκοσι οκτώ επικίνδυνα προϊόντα αποσύρονται από την αγορά


The contents of this article including any associated images are © Sigma 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος