Σειρά δράσεων υλοποιεί ο Δήμος Εγκωμης στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ενταξη»

Click For Larger Image & Read More
Σειρά δράσεων υλοποιεί ο Δήμος Εγκωμης στο...
 © CyprusTimes 2020
Υπογράφηκε στα γραφεία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών η ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης για την υλοποίηση νέου 18μηνου κύκλου του Προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ενταξη».

Ανακοίνωση του Δήμου Εγκωμης αναφέρει ότι η Συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών ως Υπεύθυνης Αρχής και των Τελικών Δικαιούχων που ανέλαβαν την υλοποίηση του Εργου κατά τη νέα περίοδο, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Εγκωμης.

Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας, τον Δήμαρχο Εγκωμης εκπροσώπησε η Δημοτική Σύμβουλος... ...


Σειρά δράσεων υλοποιεί ο Δήμος Εγκωμης στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ενταξη»


The contents of this article including any associated images are © CyprusTimes 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος