Ουρές τα αιτήματα υπηρεσιών στο Υφυπουργείο Καινοτομίας

Click For Larger Image & Read More
Ουρές τα αιτήματα υπηρεσιών στο Υφυπουργείο...
 © Politis 2020
Περίπου 160 αιτήματα ή και ανάγκες για ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών από όλα τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες του Δημοσίου έχει λάβει μέχρι σήμερα το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. ...


Ουρές τα αιτήματα υπηρεσιών στο Υφυπουργείο Καινοτομίας


The contents of this article including any associated images are © Politis 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος