Τοποθέτηση Οργανισμού Νεολαίας για το άρθρο μαθήτριας για τα θρησκευτικά

Click For Larger Image & Read More
Τοποθέτηση Οργανισμού Νεολαίας για το άρθρο...
 © Sigma 2020

Ως Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στοχεύουμε στην ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων μας, μέσα από στοχευμένα προγράμματα και πολιτικές με τελικό ζητούμενο, την εκπλήρωση των στόχων και των επιδιώξεων τους, προς όφελος και της κοινωνίας. Βασικό συστατικό αυτής της προσπάθειας είναι η συμμετοχή των νέων, η ενεργός πολιτότητα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη και ο σεβασμός σε αρχές όπως της δημοκρατίας, της ισότητας, του διαλόγου κ.α.

Οποιαδήποτε ενέργεια, ηθελημένη ή ακούσια, παρεμποδίζει την ανάπτυξη των κατάλληλων συνθηκών και του κατάλληλου περιβάλλοντος, μέσα από το οποίο μπορούμε... ...


Τοποθέτηση Οργανισμού Νεολαίας για το άρθρο μαθήτριας για τα θρησκευτικά


The contents of this article including any associated images are © Sigma 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος