Ετήσια Τακτική Γενική και Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση

Click For Larger Image & Read More
Ετήσια Τακτική Γενική και Έκτακτη Καταστατική...
 © Sigma 2020

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση για την Ετήσια Τακτική Γενική και Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση που θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2020. 

Αναλυτικά

Καλούνται όλα τα μέλη του ΑΠΟΕΛ στην Ετήσια Τακτική Γενική και Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση που θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο οίκημα του Σωματείου. ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης. 2. Λογοδοσία του προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου για τα πεπραγμένα της περιόδου που ολοκληρώθηκε. 3. Οικονομικές καταστάσεις  για την περίοδο 2018-2019 και το πόρισμα των... ...


Ετήσια Τακτική Γενική και Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση


The contents of this article including any associated images are © Sigma 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος