Πλατεία Ελευθερίας: €1.7 εκατ. για καθαριότητα και φύλαξη

Click For Larger Image & Read More
Πλατεία Ελευθερίας: €1.7 εκατ. για καθαριότητα...
 © Φιλελεύθερος 2021
Συνολικά €1.736.000 πλέον ΦΠΑ  θα κοστίσει στους δημότες Λευκωσίας η καθαριότητα και η φρούρηση της Πλατείας Ελευθερίας για τέσσερα χρόνια, όπως προκύπτει από την προκήρυξη διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας στο έργο της Πλατείας Ελευθερίας».

 

Στην προκήρυξη αναφέρεται πως οι €818.000 πλέον ΦΠΑ, θα διατεθούν για τους πρώτους 24 μήνες της σύμβασης.

 

Άλλες €818.000 πλέον ΦΠΑ, αφορούν το δικαίωμα προαίρεσης για παράταση/ ανανέωση της σύμβασης για ακόμα 24 μήνες.

 

Άλλες €100.000, μη... ...


Πλατεία Ελευθερίας: €1.7 εκατ. για καθαριότητα και φύλαξη


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2021

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος