Πάφος: Στο ΓεΣΥ το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Click For Larger Image & Read More
Πάφος: Στο ΓεΣΥ το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»
 © Φιλελεύθερος 2020

Σε συμφωνία για ένταξη στη Β φάση του ΓΕΣΥ κατέληξε σήμερα η διεύθυνση του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Η εξέλιξη αυτή χαροποιεί ιδιαίτερα το Νοσοκομείο, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το οποίο θα συνεχίσει να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς της Πάφου και όχι μόνο.

«Με την ευκαιρία αυτή η διεύθυνση του Νοσοκομείου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους γιατρούς του Ευαγγελισμού και όλους τους επαγγελματίες υγείας του νοσηλευτηρίου που σε αυτή τη διαπραγμάτευση στήριξαν την πάγια θέση της εταιρείας για παροχή των καλύτερων και υψηλότερων... ...


Πάφος: Στο ΓεΣΥ το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος