Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων στη Λάρνακα

Click For Larger Image & Read More
Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και άλλων...
 © Φιλελεύθερος 2020
Ο Δήμος Λάρνακας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους  οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων μέσα στα δημοτικά όρια Λάρνακας να προβούν μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 στον καθαρισμό τους και να απομακρύνουν χόρτα, ξύλα, κλαδιά, άχρηστα αντικείμενα και άλλες ακαθαρσίες.

 

Εάν υπάρχει η πρόθεση να τα καθαρίσουν, αλλά λόγω μέτρων κατά της εξάπλωσης του Κορωνοϊού αδυνατούν να το πράξουν, καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα στα τηλ. 24816539, 24816540, 24816541, 24816542 μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 όπου θα πρέπει να δηλωθεί η ημερομηνία καθαρισμού, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά τις... ...


Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων στη Λάρνακα


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος