Οδικά έργα την Τρίτη παρά τον κόμβο Παρεκκλησίας

Click For Larger Image & Read More
Οδικά έργα την Τρίτη παρά τον κόμβο Παρεκκλησίας
 © Φιλελεύθερος 2020

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, μεταξύ ωρών 10:00 - 14:00, θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής συστήματος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού παρά τον κόμβο Παρεκκλησιάς, με κατεύθυνση προς Λεμεσό.

Ανακοίνωση από το Τμήμα Δημοσίων Εργων αναφέρει ότι "κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου παρά τον κόμβο Παρεκκλησιάς, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, θα κλείσει η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας σε μήκος 300μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας".

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων... ...


Οδικά έργα την Τρίτη παρά τον κόμβο Παρεκκλησίας


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος