Οικονομική βοήθεια από τις Βρετανικές Βάσεις προς τις τοπικές κοινότητες

Click For Larger Image & Read More
Οικονομική βοήθεια από τις Βρετανικές Βάσεις...
 © Φιλελεύθερος 2021
Η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων (SBAA) έδωσε μέσω της Κυπριακής Χρηματοδότησης Κοινοτικών Σχέσεων (CCRF) περίπου €50.000 σε κυπριακές οργανώσεις και άτομα στην ανατολική και δυτική πλευρά του νησιού όπου εδρεύουν οι βάσεις την περασμένη εβδομάδα. 

 

Ανακοίνωση των Βρετανικών Βάσεν αναφέρει ότι τα χρήματα από την CCRF διανέμονται εντός των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων (SBAs) για χρηματοδότηση έργων και στήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων ώστε να βοηθήσουν άτομα που μπορεί να χρειάζονται οικονομική βοήθεια.

 

Οι δωρεές της CCRF, οι οποίες έχουν στηρίξει περισσότερους από 60... ...


Οικονομική βοήθεια από τις Βρετανικές Βάσεις προς τις τοπικές κοινότητες


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2021

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος