Διακοπή νερού στο Τσέρι την Τετάρτη

Click For Larger Image & Read More
Διακοπή νερού στο Τσέρι την Τετάρτη
 © Φιλελεύθερος 2020

Στην περιοχή του Δήμου Τσερίου, η παροχή νερού θα διακοπεί την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020, λόγω επιδιόρθωσης βλάβης στον παροχετευτικό αγωγό του αντλιοστασίου Μαζέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση τοΥ Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.  

 

Ο παροχετευτικός αγωγός αφορά ευθύνη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και είναι ο αγωγός που παρέχει νερό στις δεξαμενές του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

 

Το Συμβούλιο εκφράζει, στην ανακοίνωση του, τη λύπη του για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ενδεχομένως προκληθεί προς τους καταναλωτές.

 

Οι επηρεαζόμενοι καταναλωτές... ...


Διακοπή νερού στο Τσέρι την Τετάρτη


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος