Επιστολή Φαίδωνα σε Υπουργούς Εσωτερικών και Μεταφορών για Λεωφ. Ελλάδος

Click For Larger Image & Read More
Επιστολή Φαίδωνα σε Υπουργούς Εσωτερικών και...
 © Politis 2020
Ο κ. Φαίδωνος ανέφερε πως στόχος της τοπικής αρχής είναι όπως το έργο της Λεωφόρου Ελλάδος προσφοροδοτηθεί το Φεβρουάριο του 2020 .   ...


Επιστολή Φαίδωνα σε Υπουργούς Εσωτερικών και Μεταφορών για Λεωφ. Ελλάδος


The contents of this article including any associated images are © Politis 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος