Προσωρινή παραλαβή Μισιαούλη Καβάζογλου με εναπομείνασες εργασίες

Click For Larger Image & Read More
Προσωρινή παραλαβή Μισιαούλη Καβάζογλου με...
 © Φιλελεύθερος 2020
Αγώνα δρόμου διεξάγει ο Δήμος Λεμεσού, ώστε ένα από τα βασικά έργα στρατηγικής για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, η ανάπλαση της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου, να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Σημαντικές καθυστερήσεις από μέρους του εργολάβου, που ξεκίνησε τις εργασίες τον Οκτώβριο του 2018, ανάγκασαν το Δήμο να προχωρήσει σε διακοπή του συμβολαίου και σύναψη νέας τροποποιητικής συμφωνίας. Όπως ενημερώνει σχετικά ο Δήμος Λεμεσού, «η προσωρινή παραλαβή του δρόμου πραγματοποιήθηκε σήμερα και το τμήμα του Έργου παραλήφθηκε από τον εργοδότη με παραμένουσες επουσιώδεις εργασίες, οι οποίες αναμένεται να... ...


Προσωρινή παραλαβή Μισιαούλη Καβάζογλου με εναπομείνασες εργασίες


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος