Δείκτης Τιμών Μετοχών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Click For Larger Image & Read More
Δείκτης Τιμών Μετοχών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
 © RIK 2020
O Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαμορφώθηκε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση ως ακολούθως:   ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 19/11/ 2019  

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ /OTHERS=1000

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩ/EURO (€)

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:

196,100.59

 

 

 

 

 

 

... ...


Δείκτης Τιμών Μετοχών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου


The contents of this article including any associated images are © RIK 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος