Ακατάλληλο νερό αποστράγγισης από πύργους

Click For Larger Image & Read More
Ακατάλληλο νερό αποστράγγισης από πύργους
 © Φιλελεύθερος 2020
Απόρριψη του νερού αποστράγγισης, δηλαδή του νερού που αντλείται στο πλαίσιο εκσκαφών για κατασκευή ουρανοξυστών, σε βάθος λιγότερο των δέκα μέτρων εισηγείται μελέτη η οποία καταπιάστηκε με τις πιθανές επιπτώσεις στους κόλπους Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Αξίζει να σημειωθεί, πως στην ίδια μελέτη αναφέρεται πως το νερό είναι τόσο ακατάλληλο, που δεν πρέπει καν να διοχετευθεί στους αγωγούς λυμάτων του αποχετευτικού.

 

Σημειώνεται, επίσης, πως οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είχαν εισηγηθεί απόρριψη του νερού αποστράγγισης σε βάθος 40 μέτρων, ώστε να εξουδετερώνεται ο κίνδυνος... ...


Ακατάλληλο νερό αποστράγγισης από πύργους


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

  • Click To Learn More

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click To Learn More
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος