Αγία Νάπα: 5 ξενοδοχεία στην αναβάθμιση ζωνών

Click For Larger Image & Read More
Αγία Νάπα: 5 ξενοδοχεία στην αναβάθμιση ζωνών
 © Φιλελεύθερος 2020

Μετά την επέκταση και αναβάθμιση της τουριστικής ζώνης ειδικής πολιτικής, στο πλαίσιο της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας που εγκρίθηκε από τον πρώην υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2017, πέντε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης αξιοποίησαν τα γενναιόδωρα πολεοδομικά κίνητρα που παρέχονται, υποβάλλοντας αιτήσεις χορήγησης πολεοδομικών αδειών και τις σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχείων, στην περιοχή μεταξύ των τοποθεσιών Λιμνάρα και Άμμος του Καμπούρη, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίας Νάπας. 

Σημειώνεται ότι με βάση την... ...


Αγία Νάπα: 5 ξενοδοχεία στην αναβάθμιση ζωνών


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος