Βρύσες και παγκάκια... χρυσάφι στην Πλατεία Ελευθερίας

Click For Larger Image & Read More
Βρύσες και παγκάκια... χρυσάφι στην Πλατεία...
 © Φιλελεύθερος 2020
Δεκάδες χιλιάδες ευρώ θα κοστίσουν οι έξι κρήνες (βρύσες) και τα 38 παγκάκια της πλατείας Ελευθερίας και εάν ευσταθούν οι πληροφορίες του «Φ» η «λυπητερή» θα προκαλέσει αίσθηση. 

 

Πέραν του κόστους των πιο πάνω, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των καθισμάτων (παγκακιών) που τοποθετήθηκαν ήδη στην τάφρο και τα οποία είναι κυπριακής κατασκευής και παρομοίου σχήματος με τα εισαγόμενα.

 

Όσον αφορά τα παγκάκια, τα οποία άρχισαν ήδη να τοποθετούνται, είχαν παραγγελθεί στην Ιταλία σε εξειδικευμένο εργοστάσιο το οποίο θεωρείται ότι κατασκευάζει... ...


Βρύσες και παγκάκια... χρυσάφι στην Πλατεία Ελευθερίας


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

  • Click For Info

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click For Info
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος