Φρένο Γενικού Ελεγκτή σε οικόπεδα στα Κούκλια

Click For Larger Image & Read More
Φρένο Γενικού Ελεγκτή σε οικόπεδα στα Κούκλια
 © Φιλελεύθερος 2020
Τον διαχωρισμό οικοπέδων σε τεμάχιο γης, που απέκτησε σημαντική αξία μέσα σε μια νύχτα με τη μετατροπή της γεωργικής ζώνης σε γη παραθεριστικής κατοικίας Π3α βάσει της Δήλωσης Πολιτικής, εξέτασε χθες η Περιβαλλοντική Αρχή. Το προτεινόμενο έργο, όπως αναφέρεται και στη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), αφορά διαχωρισμό μέρους του τεμαχίου 355 του Φ/Σχ. 52/42 στα Κούκλια, σε 294 οικόπεδα παραθεριστικών κατοικιών, περιλαμβανομένης της κατασκευής οδικού δικτύου που διατρέχει τον προτεινόμενο διαχωρισμό. Η περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου στα βορειοανατολικά συνορεύει με την... ...


Φρένο Γενικού Ελεγκτή σε οικόπεδα στα Κούκλια


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος