Ιδρυτική Συνέλευση του Κυπριακού Ιδρύματος Θάλασσας

Click For Larger Image & Read More
Ιδρυτική Συνέλευση του Κυπριακού Ιδρύματος...
 © Φιλελεύθερος 2019
Το Κυπριακό Ίδρυμα για τη Θάλασσα, διοργάνωσε την Ιδρυτική Συνέλευση του, την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, στο Δημαρχείο Λεμεσού.

 

Κατά τη διάρκεια της Ιδρυτικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν διεργασίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος το οποίο αποτελείται από σημαντικές προσωπικότητες και εμπλεκόμενους της “Γαλάζιας Ανάπτυξης” από δημόσιους, ιδιωτικούς, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς και άλλους φορείς. Νέος Πρόεδρος του Ιδρύματος Θάλασσας εκλέγηκε ο κ. Eugen Adami, Διοικητικός Σύμβουλος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και Αντιπρόεδρος ο κ. Κώστας Ιακώβου,... ...


Ιδρυτική Συνέλευση του Κυπριακού Ιδρύματος Θάλασσας


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος