Νέα μελέτη για προώθηση του δεύτερου μισού του δρόμου αεροδρομίου Πάφου

Click For Larger Image & Read More
Νέα μελέτη για προώθηση του δεύτερου μισού του...
 © Φιλελεύθερος 2020

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται ότι θα αρχίσει η εκπόνηση της νέας μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή τμήματος του δρόμου αεροδρομίου Πάφου - τουριστικής περιοχής. Οι σχετικές οδηγίες, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του «Φ», έχουν ήδη δοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών μετά τις σχετικές αποφάσεις της τριυπουργικής σύσκεψης στην Πάφο στις 29 Σεπτεμβρίου.

Στόχος της νέας μελέτης είναι να καταδείξει κατά πόσο είναι εφικτό να ολοκληρωθεί το τελευταίο τμήμα του δρόμου μήκους δύο χιλιομέτρων χωρίς να υφίστανται τα κωλύματα που τίθενται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Οι... ...


Νέα μελέτη για προώθηση του δεύτερου μισού του δρόμου αεροδρομίου Πάφου


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος