Ιστότοπος για έργα τέχνης που χάθηκαν το 1974

Click For Larger Image & Read More
Ιστότοπος για έργα τέχνης που χάθηκαν το 1974
 © RIK 2021
Τέθηκε σε λειτουργία ιστότοπος για τα έργα τέχνης που χάθηκαν στην Κύπρο το 1974, με στόχο να δημιουργηθεί ένα αρχείο για τον εντοπισμό και την επιστροφή τους στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Γραφείο του Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών έχουν δημιουργήσει ειδικό ιστότοπο (www.cyprusart.eu) για τη συλλογή πληροφοριών για όλα τα έργα τέχνης που χάθηκαν στην Κύπρο το 1974. Σκοπός του ιστότοπου, προστίθεται, είναι η καταγραφή μαρτυριών, μέσω ερωτηματολογίου, οι οποίες θα αξιοποιηθούν... ...


Ιστότοπος για έργα τέχνης που χάθηκαν το 1974


The contents of this article including any associated images are © RIK 2021

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος