Χριστούγεννα με ολόκληρη Πλατεία... Θεού θέλοντος

Click For Larger Image & Read More
Χριστούγεννα με ολόκληρη Πλατεία... Θεού θέλοντος
 © Φιλελεύθερος 2020
Κάποιοι βάζουν στοίχημα ότι η Πλατεία Ελευθερίας δεν παραδίδεται ούτε αυτό το χρόνο, αν και ο εργολάβος θεωρεί, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», πως το έργο θα ολοκληρωθεί «βρέξει χιονίσει» περί τα τέλη Νοεμβρίου, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε 43 μήνες καθυστέρηση από τις 6/4/2016 που θα έπρεπε να ολοκληρωθεί με βάση το δεύτερο συμβόλαιο που υπεγράφη. Αξίζει να σημειωθεί, πως από τις 6/4/2016 και εντεύθεν, ο δήμος θα πληρώσει στον μελετητή €55.000, οπόταν για τους συνολικά 43 μήνες καθυστέρηση που θα σημειωθεί (αν το έργο ολοκληρωθεί μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο) η επιπλέον αμοιβή του αρχιτέκτονα θα... ...


Χριστούγεννα με ολόκληρη Πλατεία... Θεού θέλοντος


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος