Τα μπάζα πνίγουν τη Λευκωσία

Click For Larger Image & Read More
Τα μπάζα πνίγουν τη Λευκωσία
 © Φιλελεύθερος 2019
Επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος έχουν παρατηρήσει παραβίαση της πύλης του πρώην σκυβαλότοπου Κοτσιάτη και παράνομη πρόσβαση και απόθεση στερεών αποβλήτων εκ μέρους επαγγελματιών μεταφορέων SKIP και φορτηγών. Πρόκειται για παράνομη ενέργεια, η οποία ενέχει σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία. Οι παρανομούντες υπόκεινται στις πρόνοιες της νομοθεσίας, εναντίον των οποίων θα ληφθούν όλα τα σχετικά μέτρα, εξώδικα μέχρι €4.000, ποινική δίωξη και ανάκληση της άδειας μεταφοράς αποβλήτων.

 

Την ίδια ώρα, τραγική περιγράφεται η κατάσταση σε πολλές γειτονιές της Λευκωσίας,... ...


Τα μπάζα πνίγουν τη Λευκωσία


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2019

  • Click For More Info

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click For More Info
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος