Γραπτοί θησαυροί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου

Click For Larger Image & Read More
Γραπτοί θησαυροί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου
 © Φιλελεύθερος 2020
Με την κτιριακή αναβάθμιση και την επαναλειτουργία της ανακαινισθείσας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάφου «Χριστόδουλος Γαλατόπουλος» συνεχίζονται οι ενέργειες προκειμένου αυτή να αποτελέσει την εστία και τον τροφοδότη της πολιτιστικής και πνευματικής ζωής στην πόλη και την επαρχία Πάφου, πράγμα που δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί ακόμη λόγω μη ικανοποιητικής λειτουργίας σύμφωνα με καταγγελίες διαφόρων φορέων.

 

Παρόλα αυτά, αναφέρουν πληροφορίες μας, η Δημοτική Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε ήδη με αγορές αλλά και δωρεές βιβλίων από σπουδαίες προσωπικότητες των Γραμμάτων, όπως... ...


Γραπτοί θησαυροί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος