Πως απαντά η Ελεγκτική Υπηρεσία στο Προεδρικό

Click For Larger Image & Read More
Πως απαντά η Ελεγκτική Υπηρεσία στο Προεδρικό
 © Politis 2019
Σημειώνει μάλιστα ότι είναι δικαίωμα της Προεδρίας να διαφωνεί με τις συστάσεις μας, θεωρεί όμως ατυχή την αναφορά πως είναι «είναι λυπηρό, αλλά και απαράδεκτο να δημιουργούνται παραπλανητικές ή και ψευδείς εντυπώσεις». ...


Πως απαντά η Ελεγκτική Υπηρεσία στο Προεδρικό


The contents of this article including any associated images are © Politis 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος