Αυτός είναι ο νέος σχεδιασμός της λεωφ. Τσερίου (εικόνες)

Click For Larger Image & Read More
Αυτός είναι ο νέος σχεδιασμός της λεωφ. Τσερίου...
 © Φιλελεύθερος 2021
Παρουσιάστηκε σήμερα ο νέος σχεδιασμός της οδού Τσερίου  στο Στρόβολο, ο οποίος στηρίχθηκε, σύμφωνα με τους μελετητές στη σύγχρονη προσέγγιση για οδικό σχεδιασμό, που προωθεί τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο ανθρώπινου περιβάλλοντος.

O Δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους κατά την παρουσίαση του νέου σχεδιασμού είπε, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ότι ζητήθηκε από την εταιρεία που διενήργησε τη μελέτη ο νέος σχεδιασμός να λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα της περιοχής, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, του εμπορικού κόσμου και του απλού και καθημερινού πολίτη.... ...


Αυτός είναι ο νέος σχεδιασμός της λεωφ. Τσερίου (εικόνες)


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2021

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος