Σεναριολογία ενόψει… «Εστία»

Click For Larger Image & Read More
Σεναριολογία ενόψει… «Εστία»
 © simerini 2021

«Φαγούρα» για όσους δανειολήπτες δεν σώζονται ούτε με το σχέδιο

Η κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών ερμηνεύθηκε από πολλούς ως προεργασία για την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής ενός συμπληρωματικού σχεδίου. Όπως αναφέρεται, άλλωστε, και στο ίδιο το «ΕΣΤΙΑ» οι περιπτώσεις που θα απορρίπτονται για λόγους μη βιωσιμότητας, θα αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών και θα αξιολογούνται με την προοπτική ένταξής τους σε άλλα συμπληρωματικά σχέδια του κράτους

Ο Υπουργός Οικονομικών, πάντως, θεωρεί εν πολλοίς ότι η λειτουργία του Σχεδίου θα δώσει απαντήσεις και απτά αριθμητικά και... ...


Σεναριολογία ενόψει… «Εστία»


The contents of this article including any associated images are © simerini 2021

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος