Η αρχή της επικουρικότητας στην καινοτομία

Click For Larger Image & Read More
Η αρχή της επικουρικότητας στην καινοτομία
 © simerini 2020

Οι νέες καινοτομίες θα πρέπει να παράγουν πρόσθετη αξία τόσο σε τοπικό / περιφερειακό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από το Σχέδιο αυτό οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη, η Ψηφιακή Ευρώπη, τα ταμεία της πολιτικής συνοχής κ.ά.

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια σύνοψη της συνεισφοράς μου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών «Διάλογος με τους πολίτες για το μέλλον της Ευρώπης». Η εισήγησή μου αφορά στη δημιουργία ενός νέου Σχεδίου με τίτλο... ...


Η αρχή της επικουρικότητας στην καινοτομία


The contents of this article including any associated images are © simerini 2020

  • Click For Info

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click For Info
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος