Έμφαση στην εκπαίδευση για ανάπτυξη Τροόδους

Click For Larger Image & Read More
Έμφαση στην εκπαίδευση για ανάπτυξη Τροόδους
 © Φιλελεύθερος 2019

Μέσα από στοχευμένες δράσεις για την εκπαίδευση καταβάλλεται προσπάθεια να τερματιστεί η αστυφιλία στις κοινότητες του Τροόδους και παράλληλα μέσα από κίνητρα να γίνει προσέλκυση νέων ατόμων για μόνιμη εγκατάσταση και εργασία στην περιοχή. Άλλωστε, η πληθυσμιακή γήρανση στις κοινότητες του Τροόδους διαμορφώνει δυσοίωνες προοπτικές για τη δημογραφική εξέλιξη της περιοχής μέχρι το 2030.

Στους σχεδιασμούς της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης, περιλαμβάνονται εξειδικευμένα σχέδια εκπαίδευσης προσαρμοσμένων αποκλειστικά... ...


Έμφαση στην εκπαίδευση για ανάπτυξη Τροόδους


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2019

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος