Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα

Click For Larger Image & Read More
Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην...
 © Φιλελεύθερος 2019
Πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου

 

Έχει εγκριθεί από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, στις 20.5.2019, το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ), το οποίο προσφέρει η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου: «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)» [«Applications of Psychology and Counselling in the Community (2 Years / 120 ECTS, MA)»]. Το νέο ΜΠΣ είναι ακαδημαϊκό, συμβατικό ΜΠΣ και προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο του 2019 στην έδρα της Θ.Σ.Ε.Κ. στη Λευκωσία.

 

Το Μάστερ στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και... ...


Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2019

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος