«Φουσκωμένη» προσφορά έριξε διαγωνισμό

Click For Larger Image & Read More
«Φουσκωμένη» προσφορά έριξε διαγωνισμό
 © Φιλελεύθερος 2019
Ο Δήμος Πάφου ακύρωσε διαγωνισμό κόστους πέραν των €7 εκατ. που αφορούσε τη «Δημιουργία Δικτύου Υποδομών Δημοσίων Συγκοινωνιών και Δημόσιας Υγιεινής στην Πάφο και τη Γεροσκήπου με τη μέθοδο μελέτη, κατασκευή, συντήρηση». Το έργο είχε ως συνολική προεκτίμηση δαπάνης 7,2 εκατομμυρίων ευρώ και η εταιρεία MILTIADES NEOPHYTOU CIVIL ENGINEERING CONTRACTORS & DEVELOPERS LTD, υπέβαλε προσφορά ύψους €8,5 εκατ. 

 

Ο Δήμος Πάφου αποφάσισε να ακυρώσει τον σχετικό Διαγωνισμό (υπ’ αρ. 108/2018) επειδή και οι δύο υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν απαράδεκτες. Συγκεκριμένα, η προσφορά της... ...


«Φουσκωμένη» προσφορά έριξε διαγωνισμό


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2019

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος