Ένας ο μνηστήρας για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας

Click For Larger Image & Read More
Ένας ο μνηστήρας για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας
 © Φιλελεύθερος 2020
Το υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων γνωστοποίησε χθες την απόφαση για ακύρωση για νομοτυπικούς λόγους του διαγωνισμού για την προώθηση του έργου «Ανάπτυξη της περιοχής του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας».

 

Παράλληλα,  αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία του εν λόγω έργου, τόσο για την πόλη της Λάρνακας όσο και για το κράτος γενικότερα, το υπουργείο θα προχωρήσει, στα πλαίσια και της ευχέρειας που παρέχει η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις παραχώρησης, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη Σύμβασης Παραχώρησης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τον μόνο... ...


Ένας ο μνηστήρας για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2020

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος