Προσοχή! Αυτά είναι τα 46 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών

Click For Larger Image & Read More
Προσοχή! Αυτά είναι τα 46 προϊόντα που...
 © Newsbomb 2020
Σαράντα έξι προϊόντα, που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών έχουν κοινοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα , σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του συστήματος.

Διαβάστε επίσης:  Κίνητρα ΟΑΥ στους προσωπικούς ιατρούς του ιδιωτικού τομέα για συστέγαση

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 08/04/2019... ...


Προσοχή! Αυτά είναι τα 46 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών


The contents of this article including any associated images are © Newsbomb 2020

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος