Ένωση Δήμων: Τελικές θέσεις για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Click For Larger Image & Read More
Ένωση Δήμων: Τελικές θέσεις για μεταρρύθμιση...
 © Φιλελεύθερος 2019
Τις τελικές της θέσεις επί των εισηγήσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων για το προσχέδιο κυβερνητικού νομοσχεδίου για Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) καθορίζει σήμερα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στην Λευκωσία.

 

Η Γενική Συνέλευση καλείται να τοποθετηθεί με θέσεις αρχών επί των πέντε πυλώνων που έθεσε ενώπιον της η Εκτελεστική Επιτροπή των Δήμων για την μεταρρύθμιση της ΤΑ που είναι οι αρμοδιότητες/καθήκοντα/εξουσίες Δήμων, η δομή Δήμων, η οικονομική αυτοτέλεια, η διοικητική αυτοτέλεια και η δομή της Ένωσης... ...


Ένωση Δήμων: Τελικές θέσεις για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2019

  • Click To Learn More

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click To Learn More
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος