Νέες προσλήψεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά

Click For Larger Image & Read More
Νέες προσλήψεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά
 © RIK 2019
Θέσεις για πρόσληψη μεγάλου αριθμού Οπλιτών με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά (ΣΥ.ΟΠ.) προκήρυξε το  Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η προσλήψεις θα γίνουνς με σκοπό την πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων από το σύνολο των θέσεων ΣΥ.ΟΠ. που εγκρίθηκαν με τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι εν λόγω οπλίτες θα προσληφθούν με σύμβαση για αρχική περίοδο ενός έτους και μετά τη συμπλήρωση της περιόδου αυτής η σύμβασή τους μπορεί να ανανεώνεται για περαιτέρω διαδοχικές χρονικές περιόδους ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό... ...


Νέες προσλήψεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά


The contents of this article including any associated images are © RIK 2019

  • Click For More Info

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click For More Info
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος