Τιόμκιν: «Το τέλος του ευρώ είναι πιο κοντά απ’ ό,τι πιστεύουμε»

Click For Larger Image & Read More
Τιόμκιν: «Το τέλος του ευρώ είναι πιο κοντά απ’...
 © Sigma 2019

«Το τέλος του ευρώ είναι πλησιέστερα από ό,τι πιστεύουμε», υποστηρίζει o Άβι Τιόμκιν, σύμβουλος αρκετών hedge funds... ...


Τιόμκιν: «Το τέλος του ευρώ είναι πιο κοντά απ’ ό,τι πιστεύουμε»


The contents of this article including any associated images are © Sigma 2019

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος