Οι Κανονισμοί για τους προσωπικούς γιατρούς

Click For Larger Image & Read More
Οι Κανονισμοί για τους προσωπικούς γιατρούς
 © Politis 2019
Οι Κανονισμοί θα υποβληθούν στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση και ακολούθως ο ΟΑΥ θα καλέσει τους γιατρούς να συμβληθούν με τον οργανισμό ...


Οι Κανονισμοί για τους προσωπικούς γιατρούς


The contents of this article including any associated images are © Politis 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος