ΗΠΑ: Διάκριση για τον Κύπριο Νίκο Αντωνιάδη για τη «Θεωρία» της Πολιτικής Απόδοσης

Click For Larger Image & Read More
ΗΠΑ: Διάκριση για τον Κύπριο Νίκο Αντωνιάδη για...
 © RIK 2019
Μια νέα θεωρία έχει αναπτυχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορά τους τρόπους που ο κάθε πολιτικός ανά τον κόσμο μπορεί να αξιοποιήσει τους «πόρους» του και τις «ικανότητες» του με απώτερο στόχο την βελτίωση της «απόδοσης» του για το καλό του Πολίτη και της κοινωνίας που δρα.

Η «θεωρία-μελέτη» έχει πρόσφατα εγκριθεί προς δημοσίευση από έγκριτο Αμερικανικό, οικονομικό, ακαδημαϊκό περιοδικό, με τα αποτελέσματα να αποτελούν στέρεα βάση για περαιτέρω πανεπιστημιακές και πολιτικές μελέτες πάνω στο θέμα. Την «θεωρία» ανέπτυξαν ο Κύπριος Δρ. Νίκος Αντωνιάδης, επικεφαλής της ερευνητικής... ...


ΗΠΑ: Διάκριση για τον Κύπριο Νίκο Αντωνιάδη για τη «Θεωρία» της Πολιτικής Απόδοσης


The contents of this article including any associated images are © RIK 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος