Στρατηγικής διαρθρωτικά ελλείμματα πολιτικής

Click For Larger Image & Read More
Στρατηγικής διαρθρωτικά ελλείμματα πολιτικής
 © simerini 2019

Η στρατηγική είναι το απαραίτητο εργαλείο κάθε έθνους και λαού, διαμορφώνεται και διαπλάθεται σε διάφορες φάσεις, με βασικό γνώμονα και κίνητρο το συμφέρον της χώρας προς την κατεύθυνση του οποίου οφείλει να προσανατολίζεται

Η κρατική οντότητα υπάρχει ως μονάδα του διεθνούς συστήματος και ως υποκείμενο διεθνούς δικαίου, που συμμετέχει στην παραγωγή πολιτικής συμπράττουσα όντως ενεργά στην στρατηγική αποτύπωση τής προς τα έξω πολιτικής βούλησης της χώρας εν γένει. Το κράτος εκδηλώνει παντοιοτρόπως τη βούλησή του για προβολή αντιλήψεων και συμφερόντων, που εκφράζουν αυτό που στις διεθνείς... ...


Στρατηγικής διαρθρωτικά ελλείμματα πολιτικής


The contents of this article including any associated images are © simerini 2019

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος