Τα τρία σενάρια για τα 148 κατεχόμενα ακίνητα της ΣΚΤ

Click For Larger Image & Read More
Τα τρία σενάρια για τα 148 κατεχόμενα ακίνητα...
 © offsite 2019
 

Εξελίξεις αναμένονται στο ζήτημα των 148 ακινήτων που κατείχε ο Συνεργατισμός στις κατεχόμενες περιοχές, και τα οποία έχουν περάσει στην κυριότητα του Φορέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων - ΣΕΔΙΠΕΣ.

Ο Φορέας  συστάθηκε με το κλείσιμο της ΣΚΤ και θα διαχειρίζεται τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), που δεν έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα.

Τα τρία σενάρια

Στην τελευταία συνεδρία (11/9) της Επιτροπής Προσφύγων, έγινε αναφορά σε τρία πιθανά σενάρια τα οποία θα εξεταστούν από το... ...


Τα τρία σενάρια για τα 148 κατεχόμενα ακίνητα της ΣΚΤ


The contents of this article including any associated images are © offsite 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος