Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίζει για την επιβολή κυρώσεων στην Ουγγαρία

Click For Larger Image & Read More
Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίζει για την επιβολή...
 © Haravgi 2018
Είναι η πρώτη φορά, όπως επισημαίνεται και σε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που το ΕΚ κάλεσε το Συμβούλιο της ΕΕ να ενεργήσει εναντίον κράτους μέλους προκειμένου να αποτραπεί συστημική απειλή για τις ιδρυτικές αξίες της Ένωσης. Αυτές οι αξίες, οι οποίες κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την ΕΕ και αναφέρονται στον Χάρτη των […] ...


Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίζει για την επιβολή κυρώσεων στην Ουγγαρία


The contents of this article including any associated images are © Haravgi 2018

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος