ΣΥΤΥΡΙΚ: «η περίοδος χάριτος έχει περάσει»

Click For Larger Image & Read More
ΣΥΤΥΡΙΚ: «η περίοδος χάριτος έχει περάσει»
 © Haravgi 2019
Συνάντηση με διεύθυνση του ΡΙΚ για διάλογο με στόχο την εξεύρεση ολιστικής λύσης στο θέμα του οργανογράμματος του ΡΙΚ ζητά η συντεχνία του ΡΙΚ (ΣΥΤΥΡΙΚ), προειδοποιώντας πως «η περίοδος χάριτος έχει περάσει». Έχουμε κουραστεί με τις υποσχέσεις. Μοναδικός στόχος της Συντεχνίας μας είναι να εξασφαλίσει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα όλων των υπαλλήλων μέσα από διαφανείς […] ...


ΣΥΤΥΡΙΚ: «η περίοδος χάριτος έχει περάσει»


The contents of this article including any associated images are © Haravgi 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος