Η πτώχευση της Olympic στην Επιτροπή Θεσμών

Click For Larger Image & Read More
Η πτώχευση της Olympic στην Επιτροπή Θεσμών
 © CyprusTimes 2018
Η Έφορος Ασφαλίσεων ελέγχει περίπου 30 ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα την Κύπρο, ενώ υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν στην Κύπρο, αλλά η έδρα τους είναι σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και δεν ελέγχονται από την Έφορο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, Ζαχαρίας Ζαχαρίου σημειώνοντας ότι ο κύκλος εργασίας των ασφαλιστικών εταιρειών, που ελέγχονται στην Κύπρο είναι γύρω στα 930 εκ ευρώ και οι εταιρείες αυτές έχουν περιουσιακά στοιχεία γύρω στα 4 δισ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών αντιστοιχεί στο 3-4% του ΑΕΠ και είναι πολύ σημαντικός, πρόσθεσε ο κ. Ζαχαρίου... ...


Η πτώχευση της Olympic στην Επιτροπή Θεσμών


The contents of this article including any associated images are © CyprusTimes 2018

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος