Δημόσια Υπηρεσία: Μια απόλυση και οκτώ αναγκαστικές αφυπηρετήσεις από τις αρχές του 2017

Click For Larger Image & Read More
Δημόσια Υπηρεσία: Μια απόλυση και οκτώ...
 © Newsbomb 2018

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2018, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) επέβαλε πειθαρχική ποινή... ...


Δημόσια Υπηρεσία: Μια απόλυση και οκτώ αναγκαστικές αφυπηρετήσεις από τις αρχές του 2017


The contents of this article including any associated images are © Newsbomb 2018

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος