Οι αερομεταφορείς οφείλουν σε περίπτωση ματαίωσης να επιστρέφουν στους επιβάτες και το ναύλο και την

Click For Larger Image & Read More
Οι αερομεταφορείς οφείλουν σε περίπτωση...
 © Newsbomb 2019

"Σε περίπτωση ματαιώσεως πτήσεως, η αεροπορική εταιρία οφείλει επίσης να επιστρέψει στους επιβάτες τις... ...


Οι αερομεταφορείς οφείλουν σε περίπτωση ματαίωσης να επιστρέφουν στους επιβάτες και το ναύλο και την


The contents of this article including any associated images are © Newsbomb 2019

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος