Όλα εντάξει με τα κριτήρια και… οφειλές προς το Κράτος!

Click For Larger Image & Read More
Όλα εντάξει με τα κριτήρια και… οφειλές προς το...
 © CyprusTimes 2019
Η ΚΟΠ ενημερώνει για τα Κριτήρια…

Αναλυτικά:

Η ΚΟΠ ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Κριτηρίων ολοκλήρωσε τη διαδικασία του οικονομικού ελέγχου 30 Ιουνίου 2018 για τις ομάδες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Cyta 2018 -2019.

Η Επιτροπή μετά τη μελέτη των εκθέσεων των ελεγκτών αλλά και τον έλεγχο των φακέλων των σωματείων, αποφάσισε ότι όλα τα σωματεία ικανοποιούν τα κριτήρια και κατά συνέπεια δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή.

Σημειώνεται επίσης, ότι στα πλαίσια του ελέγχου, έχει εξεταστεί και η συμμόρφωση των σωματείων με τους όρους της συμφωνίας για τις οφειλές τους προς το Κράτος.... ...


Όλα εντάξει με τα κριτήρια και… οφειλές προς το Κράτος!


The contents of this article including any associated images are © CyprusTimes 2019

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος