Συνεργατισμός: Σύντομα διευθετείται το θέμα των λογαριασμών

Click For Larger Image & Read More
Συνεργατισμός: Σύντομα διευθετείται το θέμα των...
 © Politis 2018
Ο κ. Ιωάνου είπε ότι το όλο ζήτημα δημιουργήθηκε λόγω της αποτυχίας του συστήματος να ενημερώσει του πολίτης έγκαιρα για τις διαδικασίες ...


Συνεργατισμός: Σύντομα διευθετείται το θέμα των λογαριασμών


The contents of this article including any associated images are © Politis 2018

  • Click Here

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Click Here
24hr Ειδήσεις σε Κύπρος