Λιμάνι χωρίς νερό στη Λεμεσό

Click For Larger Image & Read More
Λιμάνι χωρίς νερό στη Λεμεσό
 © Φιλελεύθερος 2018
Οι ξεχειλωμένοι λογαριασμοί για υδατοπρομήθεια της τάξης των σχεδόν €280.000 για το τερματικό της DP World, σε συνδυασμό με τη διαφωνία μεταξύ της αναδόχου και του υπουργείου, για το ποιος πρέπει να πληρώσει τους λογαριασμούς, φέρνει το λιμάνι μπροστά στο σοβαρό ενδεχόμενο να γίνει λιμάνι χωρίς νερό. 

Συγκεντρώθηκαν αρχικά καθυστερημένοι λογαριασμοί ύψους €130.000, ενώ ακόμα μεγαλύτερο είναι το ποσό στους τρέχοντες λογαριασμούς, με αποτέλεσμα η Υδατοπρομήθεια Λεμεσού να στείλει ειδοποίηση για διακοπή της παροχής. Μετά από συνεννοήσεις, δόθηκε τελευταία προθεσμία μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. 

... ...


Λιμάνι χωρίς νερό στη Λεμεσό


The contents of this article including any associated images are © Φιλελεύθερος 2018

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24hr Ειδήσεις σε Κύπρος